Tekstin koko: [-] [+]

Yhteistyökumppanit

Kilta toimii tiiviissä yhteistyössä eri merellisten maanpuolustustyötä tekevien tahojen kanssa. Suomenlahden meripuolustusalue ja sen alainen joukkoyksikkö Suomenlinnan Rannikkorykmentti sekä rykmentin perinneyhdistys ovat läheisimpiä yhteistyökumppaneita. Lisäksi kilta toimii yhteistyössä Suomenlahden Meripuolustusalueen Merisotilastoimikunnan kanssa tukemalla lähinnä Suomenlinnan Rannikkorykmentissä palvelevia varusmiehiä.

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta oli ensimmäisten järjestöjen joukossa luomassa suuntaviivoja nykyiselle vapaaehtoiselle maanpuolustuskoulutukselle. Nykyisin vapaaehtoiskoulutuksesta huolehtii Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Meripuolustuspiiri. Erityisesti sen Suomenlahden koulutus- ja tukiyksikössätoimii paljon killan jäseniä.

Lipun naulausKillan lipunnaulaustilaisuus vuonna 1982